Liszt Ferenc és Nagykanizsa 12. Kiegészítés

2011. június 11., szombat

Április 25-én tettem fel a Liszt Ferenc és Nagykanizsa sorozat 12. részét, amelyben Gulyás Gizelláról meséltem. Azóta hozzájutottam egy fontos könyvhöz, amely jelentős egyházi pályát befutott fiáról szól, s ebben újabb adatokra bukkantam, illetve olyan tényekre, amelyek megerősítik a 12. részben még csak feltételezésként említetteket. Először megjegyzésként gondoltam közreadni a kiegészítéseket, de aztán úgy gondoltam, ezekről az új tényekről egy önálló bejegyzést írok, s érdemes lesz egymás után elolvasni a két cikket. Ha pedig tényleg lesz ebből a "Liszt és Kanizsa" témából könyv, akkor természetesen egybe fogom dolgozni az adatokat.

Az említett könyv a következő:
Friedrich Wessely 1901-1970. Ein Leben in Jesus Christus
Írta Adelheid Liechtenstein. Megjelent 1988-ban a roggendorfi Salterrae Maria kiadónál.

A szerző, Adelheid Lichtenstein személyesen is találkozott könyve hősének lánytestvérével, azaz Gulyás Gizella leányával, aki több mindent mesélt neki szüleiről és gyermekkorukról. Így egész biztosan hitelesek a könyvben lévő adatok.

Eszerint Gulyás Gizella 1870-ben született Kaposváron. Közelebbi dátumot nem ír, így most majd az lesz a következő lépés, hogy el kell látogatnom a kaposvári levéltárba, ott remélhetőleg meg lehet találni születési bejegyzését. Ha sikerül, majd tudósítok arról is. A Nagykanizsára költözést nem említi a könyvben, viszont leírja a szerző, hogy Gizella egészen fiatal lányként kilenc évig tanult a bécsi zeneakadémián Hans Schmitt professzornál, majd nagy koncert-turnékat tett ezek az adatok megegyeznek azzal, amit már eddig is tudtunk. Azt, hogy Liszt Ferenc előtt is zongorázott, nem említi a könyv, amely persze nem róla, hanem egyik fiáról szól. Amikor férjhez ment, Gizella valóban abbahagyta a koncertezést és ez új információ Bécs Hernals városrészében egy tisztek leányai számára létesült nevelőintézetben (Offizierstöchter Erziehungsinstitut) zongorát tanított.
Gulyás Gizella férje valóban Kamillo Wessely mérnök lett, ahogyan 1895-ben a Zala című kanizsai hírlap is megírta . Wessely cseh földön, Bilinben született 1863-ban. Mérnök-tanárként működött a fiumei tengerészeti akadémián, majd Brnóban (akkor Brünn) tanított a technikai főiskolán. Ezután került Bécsbe, a kereskedelmi minisztériumba, ahol az udvari tanácsosi címig vitte.
Gizella és férje kezdetben Dornbachban éltek (az egykori Bécs környéki település akkor már a város 17. kerülete volt). Ott született három gyermekük: Paul 1896-ban, Gisela 1898-ban és Friedrich, akiről az említett könyv szól, 1901-ben. Később beköltöztek Bécs belvárosába, a Florianigasséba. Volt egy nyaralójuk is az Attersee-nél. Leánya Gulyás Gizellát mélyen vallásos asszonynak írta le, aki minden vasárnap templomba ment gyermekeivel. Férje ebben nem teljesen osztozott, de ez nem okozott konfliktust a családban, ahol igazi harmonikus légkör uralkodott. Mindkét fiuk a papi hivatást választotta, bár édesanyjuk gyakran mondogatta, hogy kisebbik fiának sebészkezei vannak, orvosnak kellene tanulnia. Végül egyik szülő sem vitatta fiai döntését.
A derűs családi életet csak az első világháború amelyben a legidősebb fiú önkéntesként vett részt és az utána következő gazdasági helyzet nehezítette meg. 1926-ban azonban nagy tragédia történt: az ötvenhat éves édesanyát, azaz a mi Gulyás Gizellánkat legfiatalabb fia, az éppen abban az évben teológiai doktorátust megszerző Friedrich egy reggel holtan találta ágyában: agyembólia végzett vele, teljesen váratlanul.
Férje húsz évvel élte túl, 1946-ban hunyt el. Mint említettem, a két fia pap lett. Paul 1964-ben, Friedrich 1970-ben halt meg. Leánya, Gisela férjhez ment, s Bécsben élt 1986-ban bekövetkezett haláláig. Ő szolgáltatott több családi adatot a fivéréről szóló könyvhöz. De nemcsak adatokat, hanem fényképeket is, így meg tudjuk nézni Gulyás Gizellát családja körében. A kép a bécsi Prater egy fotoműtermében, biztosan egy családi kirándulás alkalmából készült 1906/07 körül; Gulyás Gizella körülbelül harminchat-harminchét éves lehet rajta. Mintaszerű egyenes háttal ül, s legkisebb fia, Friedrich vállát öleli át. Talán nem követek el nagy kihágást, ha kiteszem ide:
0 megjegyzés: