A Bátorfi család titka

2023. április 19., szerda

0 megjegyzés

Több mint tíz éve kutatom a Bátorfi család történetét, kiemelten Bátorfi Emma életét, akinek apja Bátorfi Lajos nagykanizsai hírlapíró volt, ő maga pedig fiatal lány korában Erkel-növendék zongorista a pesti Zeneakadémián, növendéki kapcsolatban Liszt Ferenccel is. 

 

Mosé: Bátorfi Lajosné portréja, 1867 (Thúry György Múzeum)

 

Sok adat előjött róluk, a családról, de maradt egy nyitott kérdés: mi történt Emma anyjával? Ez annyiból érdekelt, hogy vajon Emma anya nélkül nőtt-e fel és persze azért is, hogy egyáltalán, kerek legyen a Bátorfi család története.

Az anya személyével különösen azóta foglalkoztam, amikor kiderült számomra, hogy létezik róla egy fiatalasszony korában készült olajfestmény (lásd fentebb), amelyet először 2017-ben, majd nemrég újra kiállítottak a Thúry György Múzeumban.

Nagyon sokáig kerestem a halálát, gyászjelentését, anyakönyvi bejegyzését, hírlapi megjelentetését, de akár csak bármilyen célzást arra, hogy mikor történhetett, és sehol nem találtam:  a nélkülözhetetlen Family Search oldalon több évtized kanizsai anyakönyveit nyálaztam át miatta, oldalanként, és semmi... De mostanában szerencsére egyre gyarapodik mind az egyházi mind az állami anyakönyvek indexelése, nemrég újra tettem egy próbát és meglett!!! Méghozzá egészen elképesztő az adat (nem csoda, hogy feldolgozás hiányában eddig nem találtam rá), de száz százalékos biztonságú, amint hamarosan meglátjuk.

 

Akkor most ennek fényében írjuk újra a család történetének ezt az oldalát.

 

Tehát:

 

Bátorfi Lajos (1835-1896)

Bátorfi Lajos, akkor még eredeti nevén Bibók Lajos, kiskunfélegyházi születésű, hivatalnoki pályáról átnyergelt feltörekvő ifjú újságíró Győrben élt az 1860-as évek elején. Ott ismerkedett meg Pajer Emíliával, akinek apja dohányboltos volt. Blogírás közben el is képzeltem, amint a fiatal és bohém újságíró bemegy a trafikba füstölnivalót venni, és a tulajdonos szép lánya szolgálja ki... Könnyen lehet, hogy valóban így ismerkedtek meg. 1863. május 28-án házasodtak össze. Emma nevű, egyetlen lányuk 1864. március 4-én Győrben született meg.

Az ifjú apának hamarosan hivatali gondjai támadtak a Győri Közlöny szerkesztőségében, így otthagyta a várost és Nagykanizsára költözött, ahol aztán élete végéig élt. Emma kicsi lány volt a költözéskor, ami valamikor 1866 körül történhetett. 1867-ben már bizonyosan Kanizsán voltak, mert abban az évben járt a városban egy Mosé vagy Mozé nevű vándorfestő, aki megörökítette a házaspárt külön-külön olajfestmény portrékon. Bátorfi, aki 1896-ban halt meg, 1868 és 1882 között a Zalai Közlöny nevű kanizsai hírlap szerkesztője volt, de sok más újság is fűződött a nevéhez erről már írtam részletesebben.

 

Emma közben felcseperedett. Mint abban az időben szinte minden úrilány, ő is tanult zongorázni, s ebben olyan tehetségesnek bizonyult, hogy felvették a pesti Zeneakadémiára, amelynek akkor Liszt volt az elnöke és Erkel Ferenc az igazgatója. 1878 és 1881 között Erkel kimagasló tehetségű növendéke volt, majd továbbképzésre kiszemelte Liszt, hogy ő tanítsa tovább ám Emma abbahagyta tanulmányait, mert 1881 májusában férjhez ment Filipovics József postatiszthez. Négy lánya született. Házasságának első időszakában többször költözködtek (Budapest, Zágráb és újra Budapest), majd 1901-től véglegesen Pécs lett a lakóhelyük.

 

Nagyon különös, hogy ezekből az évekből, a Kanizsára költözéstől kezdve Emma édesanyjáról semmilyen említés nem bukkant fel a kanizsai, majd a pécsi újságokban, pedig az akkori újságírás sokkal intimebb volt: rendszeresen közölték például az egyes összejövetelek, bálok vendéglistáját, különösen a hölgyek nevét, vagy meg szokták említeni, kik vesznek részt a különböző egyesületekben; sok alkalom volt jótékony célokra pénzt juttatni, s az adakozók nevét is mindig közölték. Bátorfi Lajos 1875-től komoly önkéntes munkát fejtett ki a nagykanizsai kisdedóvó egyletben, ami kifejezetten olyan egyesület, melyben szép számmal vettek részt hölgyek és Bátorfiné neve itt sem fordul elő. Sem lánya házasságkötésekor nem említették, hogy a menyasszonynak anyja is van, sőt még később, férje halálakor (1896) létezése a gyászjelentésben sem szerepel (az elhunyt neve alatt csak "a legjobb apa, após, nagyapa, rokon és jóbarát" megnevezés olvasható). A helyi lapokban megjelent nekrológokba sem került bele, hogy özvegye is gyászolja. Síremlékére is az van felvésve, hogy állíttatta "bánatos leánya". 


Forrás: dspace.oszk.hu


Bátorfi Lajos költő is volt, versei a helyi hírlapokban és önálló kötetekben jelentek meg. Próbáltam költeményeiből is kiolvasni, van-e nyoma bennük feleségének. Egyetlen vers volt gyanús, amelyet akkor írt, amikor Emma gyűrűs menyasszony lett. Címe: Lánykámhoz. Így kezdődik:

 

Haldokló anyának ajakán
Eltűnt az utolsó sóhaj,
Arca halványuló bíborán
Imádságra olvadt a jaj:
Legyen boldog kis gyermeke,
Legyen hosszú az élete.

 

Ebből korábban különösen azt gondoltam, hogy hát akkor igaz lehet, Emma édesanyja valóban meghalhatott, amikor lánya még kicsi volt.

2023 tavaszán a múzeum újra kiállította a Bátorfi-házaspárról készült festményeket, ez adta az apropót, hogy ismét megpróbáljam megtalálni Bátorfiné halálának anyakönyvi bejegyzését. Most egy perc alatt meglett!!! S ami kiolvasható belőle, attól kis híján leestem a székről meglepetésemben...

 

Budapest X. kerületének állami anyakönyve, 1921

 

Bátorfi Lajosné ugyanis nem fiatalon halt meg. Sőt, nagyon szép kort ért meg, még Emma lányát is túlélte! Emma 54 éves korában, 1918. december 31-én belehalt a világháború utáni spanyolnátha-járványba. Édesanyja pedig, mint feljebb láttuk, 1921. március 21-én hunyt el, 80 évesen, végelgyengülésben, Budapest X. kerületében.

 

Ez egészen elképesztő adat a sok hírlapi "nem-említés", és férje gyászjelentésének tükrében. Így nagyon nagy annak a valószínűsége, hogy Emma tényleg anya nélkül nevelkedett, de nem halál miatt, hanem mert nagyon úgy tűnik, hogy Bátorfiné talán nem sokkal Kanizsára költözésük után elhagyta családját, férjét és egyetlen lányát. Emma talán ezért is ment korán férjhez, mert az anya hiányzott az életéből...

Élete utolsó évtizedében Emmát nagy tragédia érte. Egyik lánya, Emília, akit férje magával vitt Brazíliába, ahol állást kapott, ott halt meg 1910-ben gyermekágyi lázban; s nem csak ő, hanem a kisbaba is, a férjnek pedig a kettős tragédiába szakadt bele a szíve. Erről írtam is egy posztot, ITT vissza lehet olvasni. A történtekről akkoriban cikkezett az országos sajtó is, nem csak a pécsi, de ott sem említették, hogy a szülők és a testvérek mellett egy nagymama is gyászolna...  Mivel Bátorfiné Budapesten halt meg, valószínű, hogy még Emma életében sem lánya családjánál élt. Ezért is gondolom, hogy évtizedekkel korábban valószínűleg minden kapcsolatot megszakíthatott férjével és lányával. De hogy mi lehetett az ok, erre még tippelni sem lehet, és attól tartok, ez már soha nem fog kiderülni. Talán megviselte, hogy férjhezmenetele után nem sokkal el kellett hagynia szülővárosát, Győrt, de lehettek házasságában más problémák is. S ha tényleg még lányával sem volt kapcsolata, ami Bátorfi Lajos gyászjelentéséből nagyon úgy látszik, hiszen abban Emma gyakorlatilag kitagadta anyját a családból, valami rendkívül súlyos dolognak kellett történnie. Pedig férjét mindenki aranyos kedélyű embernek írta le, aki imádta lányát, majd később unokáit. Még az is eszembe jutott, hogy talán apja eltitkolta Emma előtt, hogy anyja él de azért ez nagyon meredek elképzelés, a 19. század vége felé ilyet már nehéz lett volna titkolni, különösen, hogy Bátorfiné el sem hagyta az országot. És valamiből élnie kellett, férje támogathatta anyagilag. Bátorfi talán ezért szegényedett el élete végére, hogy utolsó éveiben szinte kegyelemkenyéren élt az első kanizsai óvoda épületében, amelyet az a kisdedóvó egylet tartott fenn, amelyben akkor már két évtizede ő is olyan sokat buzgólkodott az egylet valószínűleg így hálálta meg ezt a buzgólkodást.

És itt van még a festmény kérdése is, amely ma a Thúry György Múzeum tulajdona. Bátorfi Lajos őrizhette meg nem csak saját hanem felesége portréját is, bár erre még rá kell kérdeznem a múzeumban, mit tudnak a festmény előéletéről, honnét és mikor került a tulajdonukba. Mert ha tényleg Bátorfi őrizte meg, és nem dobta ki, az megint jelenthet valamit...

 

De akkor mi lehet azzal a verssel, amiben Bátorfi Lajos egy haldokló édesanyáról írt? Az új infó birtokában újraolvastam, és megvan a megoldás: azok a sorok nem a feleségéről szóltak, hanem Emma apja a saját kisgyerekkori emlékét elevenítette föl: ő veszítette el gyermekként édesanyját, aki haldokolva azt kívánta, hogy fia legyen boldog s a versben Bátorfi elmondja, hogy ezt a boldogságot lánya, Emma születése adta meg a számára, akinek élete most mérföldkőhöz érkezett.

 

Lehet játszani gondolatokkal, mi is történhetett a Bátorfi-házaspár között. Mindenesetre az ifjú feleség tényleg nem látszik túl boldognak az 1867-ben készült olajfestményen... A blogger viszont nagyon örül, hogy ez a kép létezik, megmaradt, szépen restaurálták és ki is állították! Emmáról eddig nem sikerült ábrázolást találni, de legalább apja mellett, akinek fényképe bent van versesköteteiben, a festmény révén anyja arcvonásait is megismerhetjük.


Hohl Zoltán felvétele, 2017 

 
Utazgassunk Liszt Ferenccel 7.

2023. március 20., hétfő

0 megjegyzés


Hosszú szünet után folytassuk a sorozatot! A poszt végén belinkelem a korábbi részeket, onnét könnyen visszaolvashatók, akit érdekel.


1836-ban a huszonöt éves Liszt a Mont Blanc lábánál fekvő Chamonix-ba utazott. Nem sokkal korábban telepedett le első élettársával, Marie d'Agoult grófnéval Genfben, s előző év decemberében született meg Blandine, első gyermekük a három közül. Liszthez és Marie-hoz (plusz Liszt egy csodagyerek növendékéhez) Chamonix-ban csatlakozott két jó barátjuk, a férfiruhás George Sand, aki mára a francia irodalom klasszikusa és egy Adolphe Pictet nevű őrnagy.

 

Chamonix központja - Jonathan M. felvétele (Forrás: wikipedia)

 

Innét átadom a szót George Sand-nak, aki az Egy utas levelei című írásában így örökítette meg a derűs, mondhatni "polgárpukkasztó"találkozást:

Találomra leszállok az Union fogadónál, melyet Oignon-nak (hagymának) ejtenek a helybeliek s ezúttal őrizkedem attól, hogy neve szerint érdeklődjem az európai hírű művész felől. Alkalmazkodom a felvilágosult nép ismereteihez, melyet íme, szerencsém van meglátogatni és sommás leírását adom a kérdéses személyiségnek [Lisztnek]. Testhezálló zubbony, hosszú és kusza hajzat, ütött-kopott föveg, zsineggé sodort nyakravaló, pillanatnyilag sántít, s rendszerint kellemes hangon kornyikálja a Dies irae-t.
Úgy van uram feleli a fogadós, épp az imént jöttek meg; a hölgy igen elfáradt, ellenben a leányzó jókedvű. Fáradjon fel a lépcsőn, a 13-asban laknak.
Rossz helyen járunk gondolám; de sebaj.
Felrohanok a 13-asba, elszánva, hogy a legelső spleenes ánglius nyakába vetem magam, aki a kezem ügyébe kerül. Olyannyira sáros-szutykos voltam, hogy ez a szép kis vigéchez méltó tréfa lett volna.
Az első objektum, mely a lábamhoz akaszkodik, a fogadós szerinti leányzó: Puzzi [Hermann Cohen, Liszt ifjú tanítványa, aki mesterét abban is utánozta, hogy hosszú hajat növesztett], a dunyháján lovagolvást, de olyannyira megváltozott, oly hosszú, barna fürtök lepik el a fejét, oly nőies blúz simul derekára, hogy becsületemre, belezavarodom, és nem ismerve rá a kis Hermannra, kalapot emelek előtte mondván: "Szép apród, világosíts fel, merre van Lara?"
E szóra, egy angol köpeny mélyéből Arabella [Marie d'Agoult beceneve] szőke feje merül fel; miközben felé sietek, Ferenc veti magát a nyakamba, Puzzi pedig meglepetve kiált fel; ölelések kibogozhatatlan csoportjává alakulunk! A szobalány pedig, elálmélkodva azon, mint ölel meg egy szutykos legény, akit eleddig istállófiúnak nézett, egy olyan szép hölgyet, mint Arabella, kiejti kezéből a gyertyát, s azon nyomban szétkürtöli a házban, hogy a 13-ast titokzatos, meghatározhatatlan népség özönlötte el, a hajzatuk akár a vadaké, és lehetetlen felismerni, ki közülük a férfi, ki a nő, ki az úr és ki a szolga. Ripacsok! mondja méltósággal a konyhafőnök a megvetés arckifejezésével és ezzel meg vagyunk bélyegezve, ujjal mutatnak ránk, borzadály környékez. Az angol hölgyek, akikkel a folyosón találkozunk, szemérmesen arcukra borítják fátylukat, méltóságteljes férjeik pedig megtárgyalják egymással, hogy felkérnek, mutassuk be vacsora közben tudományunkat egy kis előadás keretében illendő borravaló ellenében...


S az érem másik oldala: a társaság tett egy kirándulást Fribourgba, ahol a Szent Miklós-székesegyházban Liszt leült a híres Mooser-orgonához és improvizálni kezdett.
 
Foto: Zairon (wikipedia)

 
 
Ismét George Sand írásából idézek:
Esteledett. Esett az eső. A gótikus boltívek karcsú ívei félhomályba vesztek. A magasból a "Dies irae" zord hangjai áradtak Mozart "Requiem"-jéből. Liszt játszott. Úgy tűnt, hogy a nagy művész az egész dantei poklot és purgatóriumot a karcsú, halványrózsaszín és szürke erezetű csúcsívek alá idézte. Maga Liszt is mélyen megrendült. Arca tökéletesen kifejezte érzéseit. Franz firenzei arcéle még sohasem rajzolódott elém ilyen sápadtan és tisztán, misztikus rémület és vallásos szomorúság sötét felhői között.

 
Liszt 1838-ban, F. Amerling portréja (wikipedia)

 
A kis csapat még néhány napot együtt töltött Liszt és Marie genfi lakásában írja Alan Walker, Liszt monográfusa. A lakásban hajnalig égtek a lámpák. Míg Liszt zongorázott a kedélyes társaságnak, George Sand bevette magát a hangszer alá, mondván, hogy ott teljesen beburkolja a zene. Liszt eljátszotta frissen készült rondóját, az El Contrabandistát (A csempész). Sand-t megihlette Liszt játéka, egy átvirrasztott éjszaka alatt megírta hasonló című novelláját, Liszt rondójának irodalmi párját.
Mivel kedvenc videomegosztó portálunkon sikerült ráakadnom Liszt ritkán játszott rondójára, hallgassuk meg ezt is együtt:
 
 
 
Végül menjünk el mi is Chamonix-ba virtuálisan! 

 
A sorozat korábbi részei:
 

 
 
 

Kataliszt, a Zenevándor: Összesített mutató

2023. január 26., csütörtök

1 megjegyzés

Zenei emlékhelyeket feldolgozó blogjaim: a Zenevándor és a Papageno oldalon található Kataliszt részletes, összehasonlító tartalomjegyzéke.

Legutolsó frissítés: 2023. május 17.

 


 

A blogok létrehozásának, átalakításának kissé szövevényes történetét ITT külön megírtam. Most a tartalomjegyzék következik, földrajzi elrendezésben.


 
BUDAPEST


I. Attila út 43. A Petőfi Sándor Gimnázium neves zenetanárai és zenei pályára lépett diákjai (Zenevándor)

I. Attila út 87. Bartha Dénes zenetörténész lakása (Zenevándor)

I. Attila út 103. Durkó Zsolt utolsó lakása (Papageno)
 
I. Attila út 103. Durkó Zsolt lakása (Zenevándor)

I. Attila út 107. Ferencsik János lakása (Zenevándor)

I. Batthyány tér 4. Fehér Keresztház (Zenevándor)

I. Batthyány utca 6. Huszka Jenő lebombázott otthona (Zenevándor)
 
I. Bécsi kapu tér 7. Thomas Mann és Bartók találkozásai (Papageno) 

I. Bécsi kapu tér 7. Thomas Mann és Bartók találkozásai (Zenevándor)

Bem rakpart 25/A. Márk Tivadar jelmeztervező lakása (Papageno)

I. Bem rakpart 25/A. Márk Tivadar jelmeztervező lakása (Zenevándor)
 
I. Clark Ádám tér: Budai Népszínház (Papageno)

I. Clark Ádám tér: Budai Népszínház (Zenevándor)

I. Corvin tér 8. Budai Vigadó (Zenevándor)

I. Donáti utca 49. Szabó Ilonka operaénekesnő tragédiája
(Papageno)

I. Donáti utca 49. Szabó Ilonka operaénekesnő tragédiája (Zenevándor)
 
I. Fő utca 11-13. Andrássy Gyula palotája (Papageno)

I. Fő utca 11-13. Andrássy Gyula palotája (Zenevándor)

I. Fő utca 15. Huszka Jenő utolsó lakása (Zenevándor)

I. Fő utca 21.  Hubay Jenő palotája Privát zeneterem világhírű vendégekkel (Papageno)

A Hubay-palota története - ráadás (Papageno)

I. Fő utca 30-32. Budai Zeneakadémia (Zenevándor)

I. Hess András tér: A Hilton és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Zenevándor)

I. Hess András tér 3. Vörös Sünház (Zenevándor)
 
I. Horváth-kert: Budai Színkör (Papageno)

I. Horváth-kert: Budai Színkör (Zenevándor)
 
I. Hunfalvy utca 4. Veress Sándor lakása (Papageno)

I. Hunfalvy utca 4. Veress Sándor lakása (Zenevándor)

I. Hunfalvy utca 15. Kodály lakott itt  (Zenevándor)
 
I. Kapisztrán tér 2-4. Zene a Hadtörténeti Múzeumban (Zenevándor)
 
I. Krisztina körút 55. Karátsonyi-palota Liszt vendég (Papageno)

I. Krisztina körút 55. Karátsonyipalota Liszt vendég (Zenevándor)
 
I. Krisztina körút 91. Bartók édesanyja lakott itt (Papageno)  

I. Krisztina körút 91. Bartók édesanyja lakott itt (Zenevándor)

I. Márvány utca 6. Márványmenyasszony vendéglő (Zenevándor)
 
I. Országház utca 5. Zichy Géza lakása Liszt vendég (Papageno)

I. Országház utca 5. Zichy Géza lakása Liszt vendég (Zenevándor)

I. Országház utca 9. A Bartók Archívum első otthona (Zenevándor)

I. Országház utca 21. Lendvay Márton szobra (Zenevándor)

I. Országház utca 21. Lendvay Márton szobra (Papageno)

I. Országház utca 28. Budai Országháza (Zenevándor)
 
I. Pauler utca 2. Dankó Pista gyász-szertartása (Papageno)

I. Pauler utca 2. Dankó Pista gyászszertartása (Zenevándor)

I. Pauler utca 17. Kerényi György népzenetudós otthona (Zenevándor)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 1. Mátyás előtt (Papageno)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 1. Mátyás előtt (Zenevándor)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 2. Mátyás udvara (Papageno)
 
I. Szent György tér: Budavár zenéje 2. Mátyás udvara (Zenevándor)
  
I. Szent György tér: Budavár zenéje 3. Mátyás után (Papageno)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 3. Mátyás után (Zenevándor)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 4. Haydn Budán (Papageno)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 4. Haydn Budán (Zenevándor)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 5. Záróakkordok - Liszt Ferenc (Papageno)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 5. Záróakkordok (Zenevándor)

I. Szent György tér: A Budavári Palota zenei kincsei - OSZK (Papageno)

I. Szent György tér: Budavár zenéje 6. Nemzeti könyvtárunk (Zenevándor)
 
I. Szent György tér 1-2. A Sándor-palota zenei emlékei (Papageno)

I. Szent György tér 1-2. A Sándorpalota zenei emlékei (Zenevándor)

I. Szentháromság tér 1. Az egykori Brunszvikpalota, Beethoven (Zenevándor)
 
I. Szentháromság tér 2. A Mátyás-templom zenéje 1. rész (Papageno)
 
I. Szentháromság tér 2. A Mátyás-templom zenéje 2. rész (Papageno)

I. Szentháromság tér 2. A Mátyástemplom zenéje (Zenevándor)

I. Szilágyi Dezső tér 4. Bartók Béla lakása 1922-1928 (Zenevándor)

I. Színház utca 1-3. A Várszínház zenei emlékei (Zenevándor)

I. Táncsics utca 7. A Zenetudományi Intézet palotája (Zenevándor)

I. Táncsics utca 24. Reneszánsz táncosok háza (Zenevándor)

I. Tárnok utca 3. Volkmann Róbert lakása (Zenevándor)
 
I. Úri utca 24. Erkel Ferenc lakása az 1850-es években (Papageno)

I. Úri utca 24. Erkel Ferenc lakása az 1850-es években (Zenevándor)
 
I. Úri utca 43. Augusz Antal, Liszt Ferenc jóbarátjának háza (Papageno)

I. Úri utca 43. Augusz Antal, Liszt Ferenc jóbarátjának lakóháza (Zenevándor)

I. Úri utca 44-46. Mikó András operarendező lakása (Zenevándor)

I. Várfok utca 15/C. Kroó György zenetörténész  lakása   (Papageno)

I. Várfok utca 15/C. Kroó György zenetörténész lakása (Zenevándor)

I. Ybl Miklós tér 9-11. A Reischldeszkaszínház (Zenevándor)

V. Apáczai Csere János utca 4. Grand Hotel Hungária Az első pesti luxushotel zenei emlékei (Papageno)
 
V. Apáczai Csere János utca 4. Grand Hotel Hungária (Zenevándor) 

V. Apáczai Csere János utca 15. Wurm kávéház Erkel sakkozott (Zenevándor)

V. Aranykéz utca: Wagner és Erkel a pesti kiskocsmában (Zenevándor)

Az utolsó német színház Pesten (Papageno)
 
V. Báthory utca 24. A Gyapjú utcai német színház (Zenevándor) 

V. Deák Ferenc utca 1. A pesti Angol királynő (Zenevándor) 
Kávék, párbajok, mézeshetek és egy ismeretlen Liszt-koncert (Papageno)
 
V. Dorottya utca 2. Szálloda a Magyar Királyhoz (Zenevándor)

V. Fehér Hajó utca 2. Paradicsom kávéház, Bihari János (Zenevándor)

V. Ferenciek tere 7. Liszt Ferenctől az Illés együttesig (Zenevándor)

V. Hold utca 5.  Muzsikáló ház a Lipótvárosban [A Grinzweil-ház] (Papageno)
 
V. Hold utca 5. Muzsikáló ház a Lipótvárosban [A Grinzweil-ház) (Zenevándor)

V. Irányi utca 1. A Zeneakadémia első épületének hűlt helye (Papageno)
 
V. Irányi utca 1. Itt állt Zeneakadémiánk legelső otthona

V. József Attila utca 1. Itt halt meg Mosonyi Mihály (Papageno)

V. József Attila utca 1. Itt halt meg Mosonyi Mihály (Zenevándor)

V. József nádor tér 1. A magyar szerzői jog bölcsője (Papageno)
 
Bp. V. József nádor tér 1. A szerzői jog bölcsője (Zenevándor)
 
V. Kossuth Lajos utca 19. Az Astoria Szálló (Papageno) 

V. Kristóf tér 3. A régi Rózsavölgyi hűlt helye (Papageno)
 
V. Kristóf tér 3. A régi Rózsavölgyi (Zenevándor)

V. Március 15. tér: Belvárosi Főplébániatemplom (Papageno)
 
V. Március 15. tér: Belvárosi Főplébániatemplom (Zenevándor)


V. Nádor utca 5. A Tigris szálló zenei emlékei (Papageno)
 
V. Nádor utca 5. A Tigris szálló zenei emlékei (Zenevándor)

V. Nádor utca 23. Liszt Ferenc első pesti lakása (Papageno)
 
V. Nádor utca 23. Liszt Ferenc első pesti lakása (Zenevándor)

V. Nádor utca 30. A Wohl-nővérek szalonja (Papageno)
 
V. Nádor utca 30. A Wohl-nővérek szalonja (Zenevándor)
 
V. Petőfi tér: Petőfi Sándor szobra (Papageno)
 
V. Petőfi tér: Petőfi Sándor szobra (Zenevándor)
 
XII. Krisztina körút 17. Bartókné Pásztory Ditta utolsó otthona (Papageno)

XII. Krisztina körút 17. Bartókné Pásztory Ditta utolsó otthona (Zenevándor)
BÁCS-KISKUN MEGYE


Baja, Bartók Béla utca 1. Fusz János tanulóévei (Zenevándor)

Baja, Deák Ferenc utca 1. Türr István Múzeum, Lükő Gábor (Zenevándor)

Baja, Dózsa György út 18. Sokoldalú emlékhely a bajai zeneiskola (Zenevándor)

Baja, Jókai utca 19. Éberemlékház (Papageno)

Baja, Jókai utca 19. Éberemlékház (Zenevándor)

Baja, Madách utca Rózsavölgyi Márk lakása (Zenevándor)

Baja, Oroszlán utca 3. Arany Oroszlán fogadó Rózsavölgyi Márk (Zenevándor)

Baja, Rókus utca Rókus temető muzsikusok sírjaival (Zenevándor)

Baja, Szent Imre tér 5.  A III. Béla Gimnázium (Zenevándor)

Baja, Szentháromság tér 6. Bartók bajai hangversenye (Zenevándor)
 
Baja, Táncsics utca 17. Kun Imre hangversenyrendező szülőháza (Papageno)

Baja, Táncsics utca 17. Kun Imre hangversenyrendező szülőháza (Zenevándor) 
 
Dunavecse, Vikár Béla utca 4. Vikár Béla halála (Papageno)  
 
Dunavecse, Vikár Béla utca 4. Vikár Béla halála (Zenevándor)

Kalocsa, Szent István út 2-4. Nagyszeminárium Liszt Ferenc látogatása (Zenevándor)

Kalocsa, Szentháromság tér: Főszékesegyház Liszt Ferenc látogatásai (Zenevándor)

Kalocsa, Szentháromság tér 1. Érseki palota Liszt Ferenc látogatásai (Zenevándor)
 
Kecskemét, Budai utca 14. Nemesszeghyné Szentkirályi Márta otthona (Papageno) 
 
Kecskemét, Budai utca 14. Nemesszeghyné Szentkirályi Márta otthona (Zenevándor)
 
Kecskemét, Katona József tér 5. Katona József Színház (Papageno)
 
Kecskemét, Katona József tér 5. Katona József Színház (Zenevándor)

Kecskemét, Kodály tér 1. Vasútállomás Kodály Zoltán születési helye (Zenevándor)

Kecskemét, Kossuth tér
Mit keres Kacsóh Pongrác alakja a kecskeméti Kossuth-szobornál?(Papageno)
 
Kecskemét, Kossuth tér: Kacsóh vagy nem Kacsóh? (Zenevándor)

Kecskemét, Kossuth tér 2. Öregtemplom
A kecskeméti Öregtemplom nagyharangja (Papageno)
 
Kecskemét, Kossuth tér 2. Öregtemplom (Zenevándor)

Kecskemét, Nagykőrösi utca 35. Kacsóh Pongrác lakása (Zenevándor)

Kecskemét: Szent Imre utca 9. Vásárhelyi Zoltán szülőháza (Papageno)
 
Kecskemét, Szent Imre utca 9. Vásárhelyi Zoltán szülőháza (Zenevándor)
 
Tabdi, Buckadűlő 39. Dankó Pista villája (Papageno)
 
Tabdi, Buckadűlő 39. Dankó Pista villája (Zenevándor) BARANYA MEGYE


Mecskenádasd, Liszt Ferenc utca 75. Püspöki nyaralókastély - Liszt látogatásai (Papageno)

Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75. Püspöki nyaralókastély Liszt látogatásai (Zenevándor)

Mohács, Szabadság utca 2. Liszt emléktáblája (Zenevándor)

Mohács, Szepessy tér 6. Püspöki nyaralókastély Liszt látogatása (Zenevándor)
 
Pécs, Aradi Vértanúk útja 42. dr. Vargha Károly otthona (Papageno)
 
Pécs, Aradi Vértanúk útja 42. dr. Vargha Károly otthona (Zenevándor)
 
Pécs, Janus Pannonius utca 6. Halász Béla orgonista otthona (Papageno)
 
Pécs, Janus Pannonius utca 6. Halász Béla orgonista otthona (Zenevándor) 

Pécs, Jókai tér 6. Elefántos ház régi színielőadások (Zenevándor)

Pécs, Király utca 15. Hattyú vigadó (Zenevándor)

Pécs, Király utca 15. Hattyú vigadó (Papageno)

Pécs, Mária utca 2. Régi színház (Zenevándor)

Pécs, Mária utca 35. Ahol az Angster-orgonák készültek (Papageno)
 
Pécs, Mária utca 15. Angster orgonagyár (Zenevándor)

Pécs, Rákóczi út 2. Jakováli Hasszán pasa dzsámija, kerengő dervisek  (Papageno)
 
Pécs, Rákóczi út 2. Jakováli Hasszán pasa dzsámija, kerengő dervisek  (Zenevándor) 

Pécs, Szent István tér: Amtmann/Weidinger emlékmű (Papageno)
 
Pécs, Szent István tér: Amtmann/Weidinger emlékmű (Zenevándor)

Pécs, Szent István tér 23. Püspöki palota, Liszt Ferenc látogatása (Papageno) 
 
Pécs, Szent István tér 23. Püspöki palota, Liszt Ferenc látogatása (Zenevándor)BÉKÉS MEGYEBékés, Petőfi utca 1. Gulyás György korai korszakának egyik helyszíne (Zenevándor)

Békéscsaba, Andrássy út 1. Színház, Bartók hangversenyei (Zenevándor)

Békéscsaba, Erkel Ferenc utca 16. Erkel Sándor és Erkelné Szabó Róza halála (Papageno)
 
Békéscsaba, Erkel Ferenc utca 16. Erkel Sándor és Erkelné Szabó Róza halála (Zenevándor)
 
Gyula, Apor Vilmos tér 7. Erkel Ferenc szülőháza (Papageno)

Gyula, Apor Vilmos tér 7. Erkel Ferenc szülőháza (Zenevándor)

Gyula, Bartók Béla út 12. Bartók Béla a szállodában (Papageno)
 
Gyula, Bartók Béla út 12. Bartók Béla népzenegyűjtés (Zenevándor) 

Gyula, Kossuth Lajos utca 30. Erkel Rudolf háza (Papageno)
 
Gyula, Kossuth Lajos utca 30. Erkel Rudolf háza (Zenevándor)BORSOD MEGYE

 
Miskolc, Hunyadi utca 52. Déryné utolsó lakása, halála helyszíne (Zenevándor)

Miskolc, Szent Anna-temető: Déryné sírja (Zenevándor)

Miskolc-Diósgyőr, Vár utca 24. Déryné lakása (Zenevándor)

Sárospatak, Rákóczi út 1. A pataki kollégium zenei krónikája 1.
(Papageno)
 
Sárospatak, Rákóczi út 1. A pataki kollégium zenei krónikája 2.
(Papageno)
 
Sárospatak, Rákóczi út 1. A pataki kollégium zenei krónikája 3.
(Papageno)  
 
Sárospatak, Rákóczi út 1. A pataki kollégium zenei krónikája - egy részben (Zenevándor)  
 
Tállya, Rákóczi utca 1. Temető: Lavotta János sírja (Zenevándor)
 
Tállya, Rákóczi utca 10. Maillot kastély Lavotta János emlékszobája (Bakancslista)

Tállya, Rákóczi utca 24. Lavotta János halála (Zenevándor)

Tállya, Rákóczi utca 34. Lavottaemlékoszlop (Zenevándor)
 CSONGRÁD MEGYEHódmezővásárhely, Bakay utca 24. Várhelyi Endre szülőháza (Zenevándor)

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. Czutor Béla cigányprímás (Papageno)
 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. Czutor Béla cigányprímás (Zenevándor)

Hódmezővásárhely, Szeremlei utca 11. Kenéz Ernő tenorista (Papageno) 
 
Hódmezővásárhely, Szeremlei utca 11. Kenéz Ernő tenorista (Zenevándor)

Szeged, Dugonits tér: Dalárünnep Erkel részvételével (Papageno)
 
Szeged, Dugonits tér: A Dugonits-szobor és a zene (Zenevándor) 

Szeged, Dugonits tér 2. Balázs Bélánál vendégségben Bartók és Kodály (Papageno)
 
Szeged, Dugonits tér 2. Ifjú titánok Szegeden: Balázs Béla, Bartók, Kodály (Zenevándor)

Szeged, Szentháromság utca 15. Durkó Zsolt szülőháza
(Papageno) 

Szeged, Szentháromság utca 15. Durkó Zsolt szülőháza (Zenevándor)
 
Szeged, Vaszy Viktor tér 1. Szegedi Nemzeti Színház 1. (Papageno)
 
Szeged, Vaszy Viktor tér 1. Szegedi Nemzeti Színház 2. (Papageno) 

Szeged, Vitéz utca 5. Szeghy Endre lakása (Zenevándor)
 FEJÉR MEGYE


Csákvár, Széchenyi utca 31. Földművesek Háry Jánoselőadása (Zenevándor)

Székesfehérvár, Kossuth utca 15. Pelikán udvar (Zenevándor)

Székesfehérvár, Szent István tér 5. Bajzáthház, a díszletfestő földbirtokos palotája (Zenevándor)

Székesfehérvár, Városház tér 5. Püspöki palota Liszt Ferenc látogatása (Zenevándor)
 


 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

 

Fertőrákos, Fő utca 177. A hercegi kürtös kápolnája (Zenevándor)

Győr, Apáca utca 5. Káptalani zenészek háza Richter Antal és Hans Richter (Zenevándor)

Győr, Apáca utca 41–45. Az orsolyiták kolostora és temploma
II. József csembalójától a kislány Blaha Lujzáig (Papageno)
 
Győr, Apáca utca 41–45. Az orsolyiták kolostora és temploma
(Zenevándor)

Győr, Bartók Béla út 29. Bartók emlékkő Győrben (Zenevándor)

Győr, Káptalandomb 1. A Püspökvár zenei emlékei (Zenevándor)

Győr, Káptalandomb 26. Egyházmegyei Könyvtár - Magyarország legnagyobb kódexe (Papageno)
 
Győr, Káptalandomb 26. Egyházmegyei Könyvtár (Zenevándor)

Győr: Káptalandomb: Püspöki székesegyház (Papageno)
 
Győr, Káptalandomb: Püspöki székesegyház (Zenevándor)

Győr, Kazinczy utca 20. A krónikás Ecker János háza Liszt és más muzsikusok látogatóban (Zenevándor)

Győr, Kazinczy utca 20. A krónikás Ecker János háza (Papageno)

Győr, Király utca 5. A régi Bárány szálló (Zenevándor)

Győr, Kossuth Lajos utca 5. Zsinagógából zenei egyetem (Papageno)
 
Győr, Kossuth Lajos utca 5. Zsinagóga (Zenevándor) 

Győr, Liszt Ferenc utca 13. Régi megyeháza Liszt hangversenye (Zenevándor)

Győr, Petőfi tér 2. Goldmark Károly győri kalandja (Zenevándor)

Győr, Petőfi tér 2. Goldmark Károly győri kalandja (Papageno)

Harka, Nyéki utca 2. Liszt és a harkai dalárda (Papageno)
 
Harka, Nyéki utca 2. Liszt és a harkai dalárda (Zenevándor)
 
Jánossomorja, Szabadság utca 33. Klafsky Katalin  (Papageno)

Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. utca: Izraelita temető Flesch Károly sírja (Zenevándor)

Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 123. Flesch Károly szülőháza (Papageno)

Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 123. Flesch Károly szülőháza (Zenevándor)

Rajka, Jókai utca 6-8. Liszt apai felmenői (Papageno)
 
Rajka, Jókai utca 6-8. Liszt apai felmenői (Zenevándor)

Rajka, Szent István utca: Szent Márton-templom - Liszt ősei (Papageno)
 
Rajka, Szent István utca: Szent Márton-templom - Liszt ősei (Zenevándor)

Sopron, Fő tér 5. Toronyzene a Tűztoronyban (Papageno)
 
Sopron, Fő tér 5. Toronyzene a Tűztoronyban (Zenevándor)


Sopron, Fő tér 8. Storno-ház, ahol Mátyás király és Liszt Ferenc is járt (Papageno) 
 
Sopron, Fő tér 8. Storno-ház: Járt itt Mátyás király és Liszt Ferenc (Zenevándor)
 
Sopron, Lehár Ferenc utca 5. Lehár Ferenc kisgyermekkori otthona (Zenevándor)
 
Sopron, Ógabona tér 32. Goldmark Károly 
 
Sopron, Petőfi tér 1. A Petőfi Színház zenei emlékei Liszttől Bartókig (Papageno) 
 
Sopron, Petőfi tér 1. A soproni színház zenei emlékei Liszttől Bartókig (Zenevándor)

Sopron, Petőfi tér 3. Régi Kaszinó, Liszt hangversenye (Papageno)
 
Sopron, Petőfi tér 3. Régi Kaszinó, Liszt hangversenye (Zenevándor)

Sopron, Szent György utca 24. Frankenburg Adolf és Carina Anna (Papageno)
 
Sopron, Szent György utca 24. Frankenburg Adolf és Carina Anna (Zenevándor)
 
Sopron, Templom utca 6. Bezerédj-palota, Liszt vendég (Papageno)
 
Sopron, Templom utca 6. Bezerédj-palota, Liszt vendég (Zenevándor) 

Sopronhorpács: A kastély zenei emlékei 1. Mátray Gábor (Papageno)

Sopronhorpács: A kastély zenei emlékei 1. Mátray Gábor (Zenevándor)

Sopronhorpács: A kastély zenei emlékei 2. Liszt Ferenc (Papageno)

Sopronhorpács: A kastély zenei emlékei 2. Liszt Ferenc (Zenevándor) HAJDÚ-BIHAR MEGYE


Debrecen, Benczúr Gyula utca 6. Debreceni köztemető (Papageno)
 
Debrecen, Benczúr Gyula utca 6. Debreceni köztemető (Zenevándor)
 
Debrecen, Kálvin tér 16. A Református Kollégium zenei emlékei (Zenevándor) 

Debrecen, Kálvin tér 16. A Református Kollégium története 1. Bevezető (Papageno)

Debrecen, Kálvin tér 16. A Református Kollégium története 2. Maróthi György és a Kántus (Papageno)

Debrecen, Kálvin tér 16. A Református Kollégium története 3. Csenki Imre (Papageno)

Hosszúpályi, Debreceni utca 2. Zichy-kastély, Liszt Ferenc látogatása (Papageno)
 
Hosszúpályi, Debreceni utca 2. Zichy-kastély, Liszt Ferenc látogatása (Zenevándor)

Nyírábrány, Iskola utca 4. Ábrányi-kastély (Papageno)
 
Nyírábrány, Iskola utca 4. Ábrányi-kastély (Zenevándor) 

Tetétlen, Liszt Ferenc utca 2. Liszt kis háza (Zenevándor)

Tetétlen, Liszt Ferenc utca 6. Zichy Géza kastélya Liszt látogatása (Zenevándor)

Tetétleni kastély Ráadás (Kataliszt blogja)
 HEVES MEGYE


Eger, Dobó István tér 1. Nyizsnyay Gusztáv szülőháza (Zenevándor)

Eger, Dobó István tér 8. Reményi Ede lakása diák korában (Zenevándor)

Eger, Eszterházy tér 1. Líceum (Zenevándor)

Szilvásvárad, Szalajka-völgy: Istállóskői barlang az ősember hangszere (Zenevándor)
 PEST MEGYE


Fót, Plébániatemplom: Liszt Ferenc látogatása (Papageno)
 
Fót, Plébániatemplom: Liszt Ferenc látogatása (Zenevándor)
 
Szentendre, Ady Endre utca 8. Ábrányi Emil villája (Papageno)
 
Szentendre, Ady Endre utca 8. Járt-e Puccini Szentendrén? Az Ábrányi-villa (Zenevándor)

Szentendre, Alkotmány utca 7. Avakumovics Avakum (Papageno)
 
Szentendre, Alkotmány utca 7. Avakumovics Avakum (Zenevándor)

Szentendre, Bogdányi utca 23. Denijs Dille zenetudós lakóháza (Papageno) 
 
Szentendre, Bogdányi utca 23. Denijs Dille zenetudós lakóháza (Zenevándor)

Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10. Stéger Ferenc tenorista szülőháza (Papageno)
 
Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10. Stéger Ferenc tenorista szülőháza (Zenevándor)

Szentendre, Kálvária: Stéger Ferenc tenorista sírja (Papageno)
 
Szentendre, Kálvária: Stéger Ferenc tenorista sírja (Zenevándor)  

Vác, Alsóvárosi temető: muzsikus sírok (Zenevándor)

Vác, Március 15. tér 11. Pikéthy Tibor zeneiskolája (Zenevándor)

Vác, Migazzi tér 2. Pikéthy Tibor lakása (Zenevándor) SOMOGY MEGYE
 
Balatonberény, Kossuth utca 14. Bartók Balatonberényben
(Papageno)

Balatonberény, Kossuth utca 14. Bartók Balatonberényben (Zenevándor)

Barcs, Hősök tere 3. Huber Gyula apátplébános, nótaszerző lakása (Zenevándor)

Barcs, Vasvári utcai temető: Huber Gyula sírja (Zenevándor)

Csurgó, Csokonai utca 24/A   Réti József, a csurgói kisgimnazista (Papageno)
 
Csurgó, Csokonai utca 24/A   Réti József, a csurgói kisgimnazista (Zenevándor)

Csurgó, Széchenyi tér 9.  A református gimnázium korai zenei emlékei (Papageno)
 
Csurgó, Széchényi tér 9. Református gimnázium (Zenevándor)

Fonyód, Bartók Béla utca 3. Fonyódi Múzeum  (Papageno)
 
Fonyód, Bartók Béla utca 3. Fonyódi Múzeum  (Zenevándor)

Fonyód, Bartók Béla utca 36.  Ádám Jenő fonyódi pihenője, a Csorba-villa (Papageno)
 
Fonyód, Bartók Béla utca 36.  Ádám Jenő villája (Zenevándor)

Fonyód, Bartók Béla utca 42. Huszka Jenő villája (Zenevándor)

Fonyód, Bartók Béla utca 60.  Az elfelejtett primadonna nyaralója (Papageno)
 
Fonyód, Bartók Béla utca 60.  Péchy Erzsi nyaralója (Zenevándor)

Fonyód, Báthori utca 5. Bacsák György villája (Papageno)

Fonyód, Magay utca 26. Szabó Ferenc villája (Papageno)
 
Fonyód, Magay utca 26. Szabó Ferenc villája (Zenevándor)

Gölle, Hősök tere 1. Rácz Vali szülőháza (Papageno) 

Gölle, Hősök tere 1. Rácz Vali szülőháza (Zenevándor)

Hetes, Vikár Béla utca 14. Vikár Béla szülőfaluja (Zenevándor)

Hetes, Vikár Béla utca 74. Pete Lajos nótaszerző szülőháza (Zenevándor)

Kaposvár, Ady Endre utca 10. Gyenes Izsó és Juan Gyenes (Papageno)
 
Kaposvár, Ady Endre utca 10. Gyenes Izsó és Juan Gyenes (Zenevándor)

Kaposvár, Ezredév utca 15. Gyenes Izsó, a legidősebb magyar zenetanár (Papageno)
 
Kaposvár, Ezredév utca 15. Gyenes Izsó, a legidősebb magyar zenetanár (Zenevándor)

Kaposvár, Fő utca 1. Dorottya-ház: Csokonai és Kaposvár (Papageno)
 
Kaposvár, Róna hegy: Rippl-Rónai József villája (Zenevándor)

Siófok, Kálmán Imre sétány 5.  Itt született Kálmán Imre (Papageno)
 
Siófok, Kálmán Imre sétány 5.  Itt született Kálmán Imre (Zenevándor)       SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE


 
Nyírbátor: Báthory várkastély, Tinódi Lantos Sebestyén (Papageno)
 
Nyírbátor: Báthory várkastély, Tinódi Lantos Sebestyén (Zenevándor)

Nyíregyháza - Sóstó: Svájci lak, Blaha Lujza (Papageno) 

Nyíregyháza - Sóstó: Svájci lak, Blaha Lujza (Zenevándor)
                
TOLNA MEGYE


Andocs, Szabadság tér 1.  Sárdy János  kisgyermekkora (Papageno)
 
Andocs, Szabadság tér 1. Sárdy János kisgyermekkora (Zenevándor)

Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. Kodály menedéke, a Mária-lak (Papageno)
 
Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. Kodály menedéke, a Mária-lak (Zenevándor)

Dunaföldvár, Templom utca 23. Sárdy János, az ifjú tanító (Papageno)
 
Dunaföldvár, Templom utca 23. Sárdy János, az ifjú tanító (Zenevándor)
 
Szekszárd, Babits Mihály utca 13. Babits Mihály Emlékház (Zenevándor)
 
Szekszárd, Babits Mihály utca 17. Dienes Valéria szülőháza (Zenevándor)
 
Szekszárd, Bezerédj utca 14. Bartók Béla látogatása első feleségénél (Zenevándor)
 
Szekszárd, Csörge-tó: Liszt Ferenc kirándulása (Zenevándor)
 
Szekszárd, Kápolna tér, Remete-kápolna: Liszt Ferenc kirándulása (Zenevándor) 
 
Szekszárd, Széchenyi utca 38. Augusz-ház, Liszt Ferenc vendég (Papageno)
 
Szekszárd, Szűcsény-szurdik: Bartók Béla kirándulása (Zenevándor) 
 

 VAS MEGYECsepreg, Széchenyi tér 30. Bognár Ignác szülőháza (Papageno)

Csepreg, Széchenyi tér 30. Bognár Ignác szülőháza (Zenevándor)

Körmend, Mátyás király utca 10. Németh Mária szülőháza (Papageno)
 
Körmend, Mátyás király utca 10. Németh Mária szülőháza (Zenevándor)

Kőszeg, Hősök kapuja, Toronyzene (Papageno) 
 
Kőszeg, Hősök kapuja, Toronyzene (Zenevándor)

Kőszeg, Schneller utca 2-4. Bálház Liszt hangversenye (Papageno)
 
Kőszeg, Schneller utca 2-4. Bálház Liszt hangversenye (Zenevándor)

Sárvár, Sársziget utca: Szent Miklós-templom Tinódi Lantos Sebestyén hamvai (Papageno)

Sárvár, Sársziget utca: Szent Miklós-templom Tinódi Lantos Sebestyén hamvai (Zenevándor)

Sárvár, Várkerület 1. A sárvári vár zenei emlékei (Papageno)

Sárvár, Várkerület 1. A sárvári vár zenei emlékei (Zenevándor)

Szombathely, Ady tér 1. Tűzoltó és orgonista (Zenevándor)

Szombathely, Fő tér 15. Zöldfa szálló Déryné (Zenevándor)

Szombathely, Hollán Ernő utca 4. Muzsikaház (Zenevándor)

Szombathely, Kálvária utca 10. Koncz János szülőháza (Papageno)

Szombathely, Kálvária utca 10. Koncz János szülőháza (Zenevándor)

Szombathely, Kálvária utca 47. Bárdos Alice lakóháza (Papageno)

Szombathely, Kálvária utca 47. Bárdos Alice lakóháza (Zenevándor)

Szombathely, Károli Gáspár tér 4. Tanítóképző Békefi Antal munkahelye (Zenevándor)

Szombathely, Kisfaludy utca 9. Zene a Savaria Múzeumban (Zenevándor)
 
Szombathely, Petőfi utca 31. Békefi Antal lakása (Papageno)

Szombathely, Petőfi utca 31. Békefi Antal lakása (Zenevándor)

Szombathely, Szily János utca 1. Zenei kincsek az Egyházmegyei Könyvtárban (Zenevándor)


 
                                              VESZPRÉM MEGYE


Balatonfüred, Ady u. 13. Pálóczi Horváth Ádám háza, zeneiskola (Zenevándor)
 
Balatonfüred, Blaha Lujza utca 4. Blaha Lujza villája (Papageno)

Balatonfüred, Blaha Lujza utca 4. Blaha Lujza villája (Zenevándor)

Balatonfüred, Gyógy tér 1. Anna Grand Hotel Az első dunántúli kőszínháztól az Anna-bálig (Papageno)
 
Balatonfüred, Gyógy tér 1. Anna Grand Hotel Az első dunántúli kőszínháztól az Anna-bálig (Zenevándor)

Dáka, Dózsa György utca 80.  Batthyány-kastély, Liszt látogatása (Papageno)
 
Dáka, Dózsa György utca 80.  Batthyány-kastély, Liszt látogatása (Zenevándor)
 
Pápa, Fő tér 1. Az Esterházy-kastély zenei emlékei (Papageno)
 
Pápa, Fő utca 1. A Griff szálló zenei emlékei (Zenevándor)

Pápa, Fő utca 1. A Griff szálló zenei emlékei 1. (Papageno)

Pápa, Fő utca 1. A Griff Szálló zenei emlékei 2. Bartók Béla, Gertler Endre (Papageno)
 
Pápa, Bástya utca 38. Gáty Zoltán háza (Papageno)

Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői utca 65. Csomasz Tóth Kálmán szülőháza (Zenevándor)

Veszprém, Rákóczi utca 4. Francsics Károly, Auer Lipót (Zenevándor)

Veszprém, Thököly utca 1. Auer Lipót lakása gyermekkorában (Zenevándor)
 
Veszprém, Vár utca 18. Székesegyház zenei élete a középkortól a 20. század közepéig (Papageno)

Veszprém, Vár utca 18. Székesegyház zenei élete a középkortól a 20. század közepéig (Zenevándor)


ZALA MEGYE


Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. Strém Kálmán szülőháza (Papageno)

Nagykanizsa, Király utca 21. Dános Lili csodagyermek zongorista (Papageno)
 
Nagykanizsa, Király utca 21. Dános Lili csodagyermek zongorista (Zenevándor)
 
Nagykanizsa, Sugár út 12. A Blumenschein-palota zenei emlékei, Szigeti József  (Papageno)
 
Nagykanizsa, Sugár út 12. A Blumenschein-palota zenei emlékei, Szigeti József  (Zenevándor)
 
Nagykanizsa, Vörösmarty utca 36. Farkas Ferenc szülőházának helye (Papageno)

KÜLFÖLD


ALGÉRIA
 
Biskra, av. Hakim Saadam: Hotel Transatlantique - Bartók Béla afrikai szállodája  (Zenevándor)
 
ANGLIA


London, Montague square 34. John Lennon lakása, 1968 (Zenevándor)

Stoke d'Abernon, Cobham road: Yehudi Menuhin iskolája és sírja (Zenevándor)AUSZTRIA


Altmünster, Ebenzweier-kastély Schubert derűs órái (Papageno)
 
Altmünster, Ebenzweier-kastély Schubert derűs órái (Zenevándor)

Ansfelden, Augustinerstrasse 3. Anton Bruckner szülőháza (Zenevándor)

Atzenbrugg, Kastély: Itt "bulizott" Schubert (Zenevándor)
 
Bad Gastein, Straubingerplatz 1-2. Schubert látogatás (Zenevándor)

Bad Ischl, Esplanade 10. Városi Múzeum, korábban Hotel Austria
Sisi és Ferenc József (Papageno)
 
Bad Ischl, Esplanade 10. Városi Múzeum, korábban Hotel Austria
Sisi és Ferenc József (Zenevándor)

Bad Ischl, Grazer Strasse: Temető Lehár Ferenc és Oscar Straus sírja (Papageno)
 
Bad Ischl, Grazer Strasse: Temető Lehár Ferenc és Oscar Straus sírja (Zenevándor)

Bad Ischl, Kaiser-Franz-Josef-Strasse 8. Café Ramsauer
A kávéház, ahol Strauss, Kálmán és Lehár is törzsvendég volt (Papageno)
 
Strauss, Kálmán és Lehár kávéháza (Zenevándor)

Bad Ischl, Kaltenbachstrasse 36. Johann Strauss vidéki villájának hűlt helye (Papageno) 
 
Bad Ischl, Kaltenbachstrasse 36. Johann Strauss egykori vidéki villája (Zenevándor) 

Bad Ischl, Kreuzplatz 16. Lehár Filmtheater A régi színház, Strauss és Lehár (Papageno)
 
Bad Ischl, Kreuzplatz 16. Lehár Filmtheater A régi színház, Strauss és Lehár (Zenevándor)

Bad Ischl, Pfarrgasse 2. Hotel Kaiserin Elisabeth, zenészek kedvelt tartózkodási helye (Zenevándor)

Bad Ischl, Steinfeldstrasse 8. Girardi villája (Papageno)
 
Bad Ischl, Steinfeldstrasse 8. Girardi villája (Zenevándor)
 
Bad Ischl, Szent Miklós-templom: Anton Bruckner orgonált (Zenevándor)
 
Bad Ischl, Szent Miklós-templom: Anton Bruckner orgonált (Papageno)
 
Bad Ischl, Wiesingerstrasse 1. Oscar Straus villája (Zenevándor)


Bad Ischl, Wiesingerstrasse 1. Oscar Straus villája (Papageno)
 
Bécs, Albertinaplatz 1. Ludwig Köchel otthona (Papageno)
 
Bécs, Am Hof 13. Collalto-palota, Mozart koncertje (Zenevándor)

Bécs, Getreidemarkt 10. Alfred Grünfeld lakóháza (Zenevándor)
 
Bécs, Hackhofergasse 18. Schikaneder és Lehár kastélya (Zenevándor) 

Bécs, Hackhofergasse 18.  Schikaneder és Lehár kastélya (Papageno)
 
Bécs, Göttweihergasse 1./Spiegelgasse 11. Antonio Salieri lakóháza (Zenevándor)

 
Bécs, Josef Gall-Gasse 5. Goldmark Károly bécsi otthona (Papageno)
 
Bécs, Josef Gall-Gasse 5. Goldmark Károly bécsi otthona (Zenevándor)

Bécs, Kettenbrückengasse 6.  Itt halt meg Schubert (Papageno)
 
Bécs, Kettenbrückengasse 6.  Itt halt meg Schubert (Zenevándor)

Bécs, Kumpfgasse 11. Id. Johann Strauss és a Radetzky-induló (Papageno)
 
Bécs, Kumpfgasse 11. Id. Johann Strauss és a Radetzky-induló (Zenevándor)

Bécs, Linke Wienzeile 6. A Theater an der Wien (Papageno)
 
Bécs, Linke Wienzeile 6. A Theater an der Wien (Zenevándor)

Bécs, Marktgasse: Lichtentali plébániatemplom, Schubert (Papageno) 
 
Bécs, Marktgasse: Lichtentali plébániatemplom, Schubert (Zenevándor)
 
Bécs, Milchgasse 2. / Tuchlauben 6. Mozart (Zenevándor)

Bécs, Saulengasse 3. Schubert és az Erlkönig (Papageno)
 
Bécs, Saulengasse 3. Schubert és az Erlkönig (Zenevándor) 
 
Bécs, Singerstrasse 7. Deutschordenshaus, Mozart (Papageno)
 
Bécs, Stadtpark Zeneszerzők emlékművei (Papageno)
 
Bécs, Stadtpark Zeneszerzők emlékművei (Zenevándor)

Bécs, Theobaldgasse 16. Lehár Ferenc lakása (Papageno)
 
Bécs, Theobaldgasse 16. Lehár Ferenc lakása (Zenevándor)

Deutschkreuz, Haupststrasse 54. Goldmark Károly múzeuma

Frauenkirchen, Hauptstrasse 10. Mosonyi Mihály szülőháza (Zenevándor)
 
Hochburg-Asch, Gruberstrasse 44. Franz Xaver Gruber, a Stille Nacht szerzőjének emlékháza (Zenevándor) 

Hochburg-Asch, Gruberstrasse 44. Franz Xaver Gruber, a Stille Nacht szerzőjének emlékháza (Papageno)
 
Krems, Dominikanerplatz 6. Liszt édesanyjának szülőháza (Zenevándor)


Krems, Dominikanerplatz 6. Liszt édesanyjának szülőháza (Papageno)
 
Salzburg, Goldgasse 14. Franz Jakob Freistadtler szülőháza (Papageno)
 
Salzburg, Goldgasse 14. Franz Jakob Freistadtler szülőháza (Zenevándor)
 
Salzburg, Hummelstrasse 1. Herbert von Karajan szülőháza (Papageno)
 
Salzburg, Hummelstrasse 1. Herbert von Karajan szülőháza (Zenevándor)
 
Salzburg, Mozartplartz: Mozart-emlékmű (Papageno) 
 
Salzburg, Mozartplartz: Mozart-emlékmű (Zenevándor)

Salzburg, Mozartplatz 8. Itt halt meg Konstanze Mozart
(Papageno)
 
Salzburg, Mozartplatz 8. Itt halt meg Konstanze Mozart
(Zenevándor)
 
Salzburg, Nonnberggasse: Stift Nonnberg. Maria von Trapp (Papageno)
 
Salzburg, Nonnberggasse: Stift Nonnberg. Maria von Trapp (Zenevándor)

Salzburg, Nonnberggasse 12. Konstanze Mozart nyári villája (Papageno) 
 
Salzburg, Nonnberggasse 12. Konstanze Mozart nyári villája (Zenevándor)
 
Salzburg, Szent Péter apátsági templom: Michael Haydn, Mozart, Schubert (Papageno) 

Salzburg, Szent Péter-temető. Muzsikus-sírok (Papageno)
 
Salzburg, Universitätsplatz 19. Itt halt meg Nannerl Mozart (Papageno)
 
Salzburg, Universitätsplatz 19. Itt halt meg Nannerl Mozart (Zenevándor)

Sankt Gilgen, Ischlerstrasse 15. Nannerl Mozart (Papageno)
 
Sankt Gilgen, Ischlerstrasse 15. Nannerl Mozart (Zenevándor)

 FRANCIAORSZÁG

 
Aix-en-Provence, Place Niollon 2. Darius Milhaud gyerekkorának színhelye (Zenevándor)
 
Aix-en-Provence, Szent Péter-temető: Darius Milhaud sírja (Zenevándor)
 
Anet, place du Chateau 2. Diane de Poitiers kastélya, Lully (Zenevándor)

Avon, avenue Roosevelt 64. Jules Massenet kedvelt tartózkodási helye (Zenevándor)

Avon, Szent Péter-templom: Massenet esküvője (Zenevándor)

Bougival, Rue Tourgueneff 5. Itt halt meg Georges Bizet (Zenevándor)
 
Côte-Saint-André, rue de la République 69. Berlioz szülőháza (Zenevándor)

Dieppe, Rue de Chaste: Camille Saint-Saëns emlékszobája (Zenevándor)

Égreville, rue de Chateau: Massenet kastélya (Zenevándor) 

Égreville, Szent Márton-templom: Massenet gyász-szertartása (Zenevándor)

Égreville, Temető (Cimetière communal) Massenet sírja (Papageno) 
 
Égreville, Temető (Cimetière communal) Massenet sírja (Zenevándor) 
 
Párizs, square Cavallé-Coll: Saint Vincent de Paul templom, Liszt 

Párizs, rue de Vaugirard 48. Massenet utolsó otthona (Papageno)

Saint-Étienne, place Massenet 20. Massenet szülőháza (Zenevándor)
NÉMETORSZÁGAbenberg vára (Zenevándor)
 
Benediktbeuren, Benedekrendi kolostor: A Carmina burana "őshazája" (Papageno)
 
Benediktbeuren, Benedekrendi kolostor: A Carmina burana őshazája (Zenevándor)

Hamburg, Speckstrasse: Johannes Brahms szülőházának helye (Papageno)
 
Hamburg, Speckstrasse: Johannes Brahms szülőházának helye (Zenevándor)
OLASZORSZÁG

 
Bagnara di Romagna: Pietro Mascagni múzeuma (Papageno)
 
Bagnara di Romagna: Pietro Mascagni múzeuma (Zenevándor)
 
Bassano del Grappa, Museo Civico: Tito Gobbi emlékszobája (Zenevándor)

Busseto, piazza Santa Maria: Verdi szülei esküvője (Zenevándor)
 
Busseto, via Provesi 35. Verdi múzeum (Zenevándor)

Busseto, via Provesi 40. Santa Maria degli Angeli-templom Itt volt Verdi orgonista (Zenevándor)

Busseto, via Provesi 41. Renata Tebaldi múzeuma (Zenevándor)

Busseto, via Roma 38. Monte di Pietà Ide járt Verdi zeneiskolába és könyvtárba (Zenevándor)
 
Busseto, via Roma 56. Palazzo Orlandi Verdi lakása, 1849-1851 (Papageno)
 
Busseto, via Roma 56. Palazzo Orlandi - Verdi lakása, 1849-1851 (Zenevándor)

Busseto, via Roma 76. Baratta történelmi fűszerüzlet (Papageno)
 
Busseto, via Roma 76. Baratta történelmi fűszerüzlet (Zenevándor)
 
Busseto, via Roma 119. Barezzi-ház (Zenevándor)

Busseto, via Roma 119. Barezzi-ház (Papageno)
 
Busseto, via Roma 123. Verdi és Margherita esküvője (Zenevándor)
 
Busseto, via Roma 123. Verdi és Margherita esküvője (Papageno)
  
Busseto, piazza Rossi 15. Due Foscari szálloda és étterem (Zenevándor)

Busseto, piazza Santa Maria: Santa Maria Annunziata-templom Itt volt Verdi szülei esküvője (Zenevándor)
 
Busseto, piazza Verdi: Verdi emlékműve (Zenevándor)

Busseto, piazza Verdi 10. Verdi Színház és emlékmű (Papageno)
 

Busseto, piazza Verdi 10. Verdi Színház (Zenevándor)


Busseto, via Zilioli 49. Colleggiata di San Bartolomeo Itt nem alkalmazták Verdit orgonistának (Zenevándor)

Foggia, via Pesheria 9. Umberto Giordano szülőháza (Zenevándor)
 

Foggia, piazza Umberto Giordano: Giordano emékműve (Zenevándor)

Milánó, via Durini 2. Umberto Giordano utolsó lakása (Zenevándor)

Recanati, via Risorgimento 11. Beniamino Gigli szülőháza (Zenevándor)

Recanati, San Flaviano-katedrális: Itt volt énekesfiú Beniamino Gigli (Zenevándor)

 

SVÁJC
 
Sisikon, Axenstrasse: Tell Vilmos kápolnája, Liszt (Papageno)SZLOVÁKIA


Komarno (Révkomárom), Lehár Ferenc park: Lehár szülőházának helye (Papageno)

Komarno (Révkomárom), Lehár Ferenc park: Lehár szülőházának helye (Zenevándor)

Komarno (Révkomárom), Rákóczi utca: Ahol a Klapka-induló született (Papageno)

Komarno (Révkomárom), Rákóczi utca: Ahol a Klapka-induló született (Zenevándor)