Rácz Alajos - képes ráadás

2013. január 25., péntek

Végigkísértük közösen a 100 éve, 1912. november 26-án született Rácz Alajos kántor, karnagy, zenetanár életútját. A róla szóló négy folytatásban ugyan tettem közzé fényképeket, de nem fért be minden, amit szerettem volna megmutatni.
Így  készítettem egy utolsó bejegyzést e képek, dokumentumok számára.

Először azonban itt van az egyesített tartalomjegyzék a sorozat gyors áttekintéséhez:

1. rész: A Rácz család története, Rácz Alajos viharos pálykezdése
2. rész: Rácz Alajos, mint a Felsőtemplom kántora
3. rész: Rácz Alajos a MAORT kórusa élén, kapcsolata Bárdos Lajossal
4. rész: Rácz Alajos, mint a nagykanizsai Állami zeneiskola tanára  


Rátérve a képekre és dokumentumokra, elsőként itt van Rácz Alajos születésének bejegyzése a nagykanizsai állami anyakönyvben. Az is látszik belőle, hogy a család akkor az Eötvös tér 17. szám alatt lakott.




Még cseperedőfélben voltak gyermekei, így Alajos is, amikor id. Rácz János 1921-ben családjával átköltözött a Hunyadi utca 22. számú házba. Itt elég hosszasan laktak. Ezen a helyen, ami pedig egy nagyon központi, ám kicsit nyugalmasabb része a városnak, már régóta csak egy düledező fakerítés "díszeleg", amely az elvadult üres telket az utcától elválasztja:



Rácz Alajos házassági bejegyzése következik (1940. október 28.), szintén a nagykanizsai állami anyakönyv megfelelő kötetéből:



Házasságkötésekor ő már abban a házban lakott, ahol aztán egész későbbi élete telt és ebben a házban is hunyt el. Ez a Fő utca 15. számú épület:



Megérdemelne egy emléktáblát...


Kántori korszakát illusztrálja itt egy 1941-es cikkecske a Zalai Közlönyből a Szent Imre Kórus megalakulásáról:



A nagykanizsai Állami Zeneiskola tanáraként eltöltött negyedszázadáról az alábbi csoportképpel emlékezzünk meg:



Csak a rend kedvéért írom ide, hogy Rácz Alajos balról a harmadik. Amúgy pedig lehet böngészgetni a fényképet, hogy ki kit ismer fel rajta :)

A negyedik folytatás végén megmutattam az 1986 június közepén két nap különbséggel elhunyt Rácz Alajos és felesége közös gyászjelentését.
Az utolsó fényképpel látogassunk el sírjukhoz a nagykanizsai köztemetőbe (XXVII. parcella 11. sor 7. sír):



0 megjegyzés: