Az éneklő ékszerész 1.

2015. február 6., péntek

Hamarosan folytatom a kanizsai műkedvelők "fejedelemasszonya", Blau Margit történetét, de ma egy másik érdekes és tiszteletreméltó nagykanizsai polgárral és családjával szeretném megismertetni a Kedves Olvasót. Neki is évfordulója van, ugyanis 1927. február 8-án hunyt el.

Milhofer Ödön 59 éves korában
Milhofer Ödönnek hívták. Jellegzetes polgára volt Nagykanizsának: mester- és üzletember, mellette évtizedeken át buzgó tagja a kanizsai felnőtt énekkaroknak, akkori szóhasználattal élve: dalárdáknak.

1845. október 22-én Nagykanizsán született. Apja Milhofer Sándor (1810 körül - 1890) aranyműves és ékszerész Szigetvárról származott és az 1830-as évek közepe táján telepedett le városunkban, ahol 1838-ban ékszerboltot nyitott. Felesége soproni származású volt, így nagyon könnyen lehet, hogy Sándor Sopronban tanulta ki mesterségét. Az 1848-as évben egy összeírás szerint a családban három gyermek volt, egy idősebb, József nevű fiú, aki 1842/43 körül születhetett, majd Ödön és egy kislány. 

A két fiú apjuk mesterségét követte, mindkettő aranyműves és ékszerész lett. Az idősebbik, József betársult apja üzletébe. Felnőttként nevét Berény-re magyarosította, így később az eredeti családi üzletet mint Berény ékszerboltot ismerték a városban, melyet József halála után fia, Berény Árpád vitt tovább.

Ödön megtartotta eredeti vezetéknevét. 1871-ben, 26 éves korában saját ékszerboltot nyitott, a belváros közepében, a Fő utca 3. alatt. Úgy látszik, az akkori Kanizsán két ugyanolyan profilú üzlet is megélt; ráadásul egymás közvetlen szomszédságában, mert az eredeti családi üzletet a Fő út 5. alatt kereshették fel a vásárlók.

Ez itt egy képeslap a 19. század végéről, Milhofer Ödön boltjának bejáratát be is jelöltem. Ha kinagyítjuk, el lehet olvasni nevét a cégtáblán. Ma már az eredeti ház nincs meg, de ahogy nézegettem, valahol ott lehetett, ahol most a Berényi cukrászda:Amint Ödön megalapozta saját egzisztenciáját, megházasodott. 1875. május 17-én volt az esküvője a szintén kanizsai Bettlheim Zsófiával.

Zalai Közlöny 1875. május 16.


A következő három évben, 1876-1878 között három kislányuk született: Terézia, azaz Riza (Ödön édesanyjának nevét kapta), Hedvig és Margit. Ám 1883 őszén nagy családi tragédia történt: a fiatalasszony tüdőbajban elhunyt.

Zala 1883. október 27.


Ödön ottmaradt három kislányával, akik közül a legidősebb is még csak 7 éves volt. Így nem rögtön, de újra megnősült. Feleségét Bettlheim Klementinának hívták. Az akkori egyházi anyakönyveket még nem vezették olyan pontosan, mint később az államiakat, de úgy tűnik, Klementina nem volt testvére Ödön első feleségének, viszont az könnyen lehet, hogy a rokonságába tartozott.
1887. október 21-én újra kislánnyal gyarapodott a család. "Frigyeske" néven jegyezték be, ami a Friderika magyar változata. Több gyermekükre nem akadtam, ami nem zárja ki teljesen, hogy nem is született, de kanizsai anyakönyvben nem találtam többet.

Zala 1883. november 28.
Ödön ebben a családi körben élt Kanizsán és működtette ékszerüzletét.
Mellette fő időtöltését a zene jelentette. Kimondottan jó énekhanggal rendelkezett, hangfaja basszus volt és amikor csak létezett Kanizsán felnőtt dalárda, ő mindig és végig és rendkívül aktívan részt vett benne.

Életének erről a részéről legközelebb írok bővebben, most folytatom személyes történetét:

Teltek-múltak az évtizedek. A megyei levéltár iratai szerint ékszerüzlete 1919. április közepéig volt az ő nevén. Ekkor már 74 éves volt és úgy tűnik, eladta a boltot. Máshogyan is megváltozott az élete: feleségével elhagyták Nagykanizsát és elköltöztek Csurgóra - valószínűleg azért, mert a második lány, Hedvig akkoriban ott élt a férjével. Csurgón aztán valószínűleg csendes öregségben volt részük és mindketten ott haltak meg. Ödön 1927. február 8-án rövid betegség után, tüdőgyulladásban. 81 éves volt.

A csurgói állami anyakönyvből

Zalai Közlöny 1927. február 9.


Felesége jó két évvel élte túl, ő 1929. június 13-án szívbetegségben halt meg. Mindkettőjüket a csurgói izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra.
Ez a temető lezárva, de ma is létezik. Egyszer szeretnék elmenni, hátha még meg lehetne találni Milhofer Ödön sírját.

Gyermekei közül egyiküknek derült ki a sorsa, a másodszülött lányé, Hedvigé. Mint írtam, ő Csurgón élt a férjével, akit Erdős Arnoldnak hívtak. Megözvegyülve érte a holokauszt. 1944 áprilisában Auschwitzban halt meg, gyaníthatóan gázkamrában. 67 éves volt...

Egyelőre ennyit tudtam kideríteni a Milhofer családról, benne a zeneileg fontos figuráról, Milhofer Ödönről. Legközelebb még befejezem Blau Margit történetét, és utána mesélem el Ödön zenei vonatkozásait, amelyekből városunk zenei életének is kibontakozik egy érdekes korszaka.

0 megjegyzés: