A szűz primadonna 5.

2011. augusztus 1., hétfő

Erdősy Eugénia tehát, frissen elvégezve a bécsi zeneakadémiát 1877 őszén a berlini udvari operaházba szerződött, három évre. Első igazi szerepe Annuska volt Weber: A bűvös vadász című operájában.
1878. január 16-i számában a Zala a berlini Theater Moniteur című lapot idézte, magyar fordításban:

A „Bűvös vadász” utolsó előadásából különös elismeréssel kell kiemelnünk Biba kisasszony játékát „Aennchen” szerepében. A fiatal művésznő most már előbbeni félénkségét leküzdötte, s szerepe fölött teljes szabadsággal uralkodott, úgy annyira hogy nem kevésbé tetszett szép, üde hangja mint jó előadása és kecses alakítása. Biba kisasszony a közönség általános részvétele mellett hivatott. (mármint tapsra a függöny elé, ezt én teszem hozzá, meg kell szokni a korabeli nyelvezetet...)

Bár három évre szerződött a színházhoz, a következő hazaérkezett hírek arról szólnak, hogy Eugénia 1878 tavaszán hangversenykörutat tett: több német városban lépett fel, főleg Mozart és Donizetti áriáival, s az udvari színházba nem tért vissza. Az okokat nem ismerjük, de a következő események arra engednek következtetni,  ekkoriban ismerhette fel, némi gyakorlattal a háta mögött, hogy a hangja nem elég intenzív az operaműfajhoz. Nyárra szokás szerint hazajött Kanizsára. Újra fellépett Keszthelyen, majd 1879 már a budapesti Népszínház társulatában találja.
A Népszínház egykori épülete a Blaha Lujza téren

Itt a színház profiljából is adódóan operettekben és zenés népszínművekben kapott szerepet. Bizony, az elején nem volt elsöprő sikere. Énektechnikáját teljességgel elismerték, de alakítókészségét nem. A Vasárnapi Újság (országszerte kedvelt hetilap) például ezt írta a "Kis nagysám" című Lecocq-operett előadásáról:
Erdősi Eugenia k. a., ki a címszerepet játsza, jól énekelt, de az ábrázolásban gyönge. [...] Énekes darabokban pedig a primadonnák döntik el az előadás sikerét. „A kis nagysám” nem tud eddig dacolni ama vonzerővel, melyet most Renz cirkusza gyakorol a fővárosi közönségre.
Hír szerint a Népszínházban kissé szárnyai alá vette Blaha Lujza, tőle sok mindent eltanult a más színpadi magatartást követelő műfajból, mert később aztán, komoly alaptermészete és szigorú erkölcsi elvei dacára, elismert operettprimadonna lett.
A rossz hírek úgy látszik, nem jutottak el Bécsbe, mert 1880-ban egy egészen rendkívüli ajánlatot kapott. De erről legközelebb!

Most nézzük és hallgassuk meg Annuska áriáját Weber: A bűvös vadász című operájából. Ez volt Eugénia első szerepe Berlinben:

0 megjegyzés: